عکس: 139432 گلشید

 

139432 گلشید
این عکس 6 بار دیده شده - این عکس تاریخ 06 مهر 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:139432] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:139432] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،