عکس: 141977 گلشید

 

141977 گلشید
این عکس 190 بار دیده شده - این عکس تاریخ 17 مهر 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:141977] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:141977] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،