عکس: 139426 گلشید

 

139426 گلشید
این عکس 3 بار دیده شده - این عکس تاریخ 06 مهر 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:139426] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:139426] استفاده کنید.

گلشید

خدایا : راهی نمی بینم اینده پنهان است.....اما مهم نیست!همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را..........
،