هوافضا

یک قطار سریع با سرعت 100 مایل در ساعت حرکت می کند. مگس در مسیر برخورد دقیقاً با سرعت 5 مایل در ساعت حرکت می کند و دقیقاً مخالف قطار است. مگس به شیشه پنجره لوکوموتیو برخورد می کند ، گیر می کند (RIP) ، و با قطار به حرکت خود ادامه می دهد - البته با سرعت 100 مایل در ساعت ، سرعت قطار. همانطور که مگس جهت حرکت خود را معکوس می کند ، باید نقطه ای باشد که سرعت آن صفر باشد ، فقط برای یک لحظه. اگر مگس سرعت صفر داشت ، فقط برای آن لحظه سرعت قطار نیز باید صفر باشد. توضیح دهید که چگونه این پرواز قوی می تواند قط

فقط کامنت    

ایجاد کننده
  • رهام1380
  • آقا مجرد تهران
  • در حال تحصیل علوم ریاضی و فنی مکانیک

تعداد افرادی که در اثر گزیدگی با زنبور می میرند بی از افرادی هستند که در اثر مار گزیدگی می میرند.

ضرب المثل

آدم پیر که شد حریص میشود(مال اندوزی می کند که مبادا نیازمند شود)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 2732 تأیید کننده: اندرس
پرسرعت ترین اینترنت دنیا مربوط به کدام کشور است
(1) ایران
(2) کره جنوبی
(3) آمریکا
(4) فرانسه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 2732:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
مکانیک
رهام1380
هوافضا
رهام1380
فرومغناطیس
رهام1380