_آرمان_
_آرمان_
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 14 فروردين 91
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
_آرمان_
آخرین حضور: 18 فروردين 94
*موسیقی زیر زمینی*
ابن شهرآشوب
موزیک مورد علاقه _آرمان_


تشکر و قدردانی رسمی _آرمان_

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده _آرمان_