پارادوکس قطار

انیشتین ، بازدید کنندگان نظریه از نسبیت ، سارا خواهد دید

طول از این قطار به عنوان کوتاه تر به علت به واقع که از او چشم انداز ،

قطار است در حال حرکت در نزدیک به سرعت از نور .

از سارا ، بازدید کنندگان نقطه از نظر ، قطار است منقبض ،

و قطار است کوتاه تر از تونل .

از آدم ، بازدید کنندگان دیدگاه ، قطار است ایستاده هنوز هم ،

و آن است بقیه از زمین که است در حال حرکت در مخالف جهت .

بنابراین ، از آدم ، بازدید کنندگان دیدگاه ، قطار است هنوز هم در آن طبیعی طول ،

و آن است طول از بقیه از زمین که تا تب

فقط کامنت    

ایجاد کننده
  • رهام1380
  • آقا مجرد تهران
  • در حال تحصیل علوم ریاضی و فنی مکانیک

فعالیت های بشر ،که خاکی ما را دستخوش تغییر کرده است . هیچ کس نمی داند تغییرات دراز مدت آن ، چگونه شرایطی را پیش خواهد آورد . عوامل مخرب کره زمین شامل اثر گلخانه ای ، تخریب لایه اوزن ، بالا رفتن سطح آب دریاها ، بحران انرژی و الودگی ها می باشند.

ضرب المثل

آن ذره که در حساب نیاید ماییم(خیلی کوچک و فقیر هستیم )

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
مکانیک
رهام1380
هوافضا
رهام1380
فرومغناطیس
رهام1380