رهام1380

The truth shall make you free حقیقت شما را ازاد خواهد کرد رویا تفکر ساختن The first dream is the second, thinking and making the third رهام حسامی دانشجوی مهندسی هوافضا ترم سوم

چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢٠ ساعت قبل
یک پل چوبی در دهکده ای هست که بیشترین وزنی را که می تواند تحمل کند 400 کیلوگرم است.
یک قاطر که وزن خودش 380 کیلوگرم است و کره اش که در شکمش است 70 کیلوگرم وزن دازد را چطور باید از پل رد کرد؟
رهام1380 ٢٠ ساعت قبل

جوابش خیلی ساده هست .

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢١ ساعت قبل
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢١ ساعت قبل
<div style="height:auto;padding:0;padding-bottom:55%;position:relative;display:block;"> </div>
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢١ ساعت قبل
.ولی نگران نباش رهام ، زیرا با نخستین پرسش، می‌توانیم با اطمینان بفهمیم که کدام یک از بیگانگان، Arr نیست. آنگاه با پرسش دوم، می‌توانیم بفهمیم آنکه Arr نیست، Tee است یا Eff ؟ و با فهمیدن این، می‌توانیم با پرسش سوم یکی از دو بیگانه‌ی دیگر را نیز شناسایی کنیم. پس بریم شروع کنیم. از بیگانه‌ی میانی می‌پرسیم، "اگر بپرسم آیا سمت چپی شما Arr است یا خیر، آیا پاسخ شما "OZO" خواهد بود؟ اگر در پاسخ گفت OZO ، دو احتمال وجود دارد: یا نفر وسطی Arr است، که در این صورت این پاسخ برای ما معنی ویژه‌ای نخواهد داشت.ولی اگر Arr نباشد، پس فرد پرسش شونده یا Tee است و یا Eff ، و چنانکه می‌دانیم، شنیدن پاسخ OZO از هر یک از این دو، به معنی این است که پاسخ پرسش فرضی‌تان مثبت بوده و حاکم سمت چپی براستی Arr است.
در به هر حال، می توانید آسوده خاطر باشید که بیگانه ی سمت راست Arr نیست.
همین جور، اگر در پاسخ "ULU" را بشنوید، مشخص می شود که (پاسخ پرسش فرضی‌تان منفی بوده است و) بیگانه‌ی سمت چپی، نمی‌تواند Arr باشد. اکنون از حاکمی که مشخص کرده‌اید Arr نیست، بپرسید، "اگر از شما بپرسم که Eff هستید یا نه؟ آیا پاسخ شما " OZO " است؟
از آنجا که در مورد احتمال Arr بودن شخص پرسش شونده و در یافت پاسخ تصادفی نگرانی ندارید، هر پاسخی که بدهد هویت او را روشن می‌کند. پس از فهمیدن اینکه این حاکم راستگو(Tee) است یا دروغگو(Eff)، از خودش بپرسید که آیا نفر میانی Arr است یا خیر؟
روش حذفی، خودبخود نفر سوم را شناسایی می‌کند.
اکنون حاکمان خشنود شده، به شما در بازسازی فضاپیما کمک می‌کنند و آماده‌ی پرواز می‌شوید. شانس پرسیدن یک پرسش دیگر را هم به شما می‌دهند، از حاکم راستگو(Tee) می پرسید که آیا تا زمین راه درازی در پیش است ؟ پاسخ می‌دهد "OZO"! خیلی بد است که هنوز نمی‌دانید که این پاسخ یعنی چه؟!
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢١ ساعت قبل
یک روز کوارک مافیا و رهام میرن فضا و گرفتار ادم فضایی ها میشن .حالا باید یک جوری رها بشوند فضاپیمای رهام بر روی یک سیاره باستانی سقوط کرده است. تنها راه خروج، بدست آوردن دل سه حاکم بیگانه، به نام‌های: Tee، Eff و Arr با دادن هدیه‌های مناسب به ایشان است. رهام نمیدونه کدامشان کی هستند. از نوشته‌ی روی کتیبه فهمیده که می‌توانید تنها سه پرسشِ "بله یا خیر" که هر یک تنها خطاب به یکی از حاکمان باشد، Tee همواره راستگو است، Eff همواره دروغگو است و Arr دمدمی است (گاهی راست و گاهی دروغ می‌گوید). ولی یک مشکل برای رهام و مافیا وجود دارد.با اینکه به اندازه‌ی کافی زبان برای پرسیدن هر گونه پرسشی را منمیدونه ولی هنوز نمی‌داننند که کدام یک از این دو واژه‌ی "OZO" و "ULU" به معنی بله و یا خیر است! با این وجود چگونه با سه پرسش می‌توانند بفهمند که کدام بیگانه کی هست؟ پرسیدن پرسشی که نه بتوانید پاسخش را بفهمید و نه بدانید که درست است یا نادرست، به چه دردی می‌خوره ولی این کار، شدنی است! مافیا گفت چاره‌ی کار در این است که پرسش‌هایمان را به گونه‌ای با دقت فرموله کنیم که از هر پاسخ، اطلاعات با ارزشی بدست بیاوریم. اول، می‌توانیم از چالش ندانستن معنی "OZO" و "ULU"، با گنجاندن خود واژه‌ها در پرسش، و در گام دوم، با گنجاندن شرایط فرضی در پرسش‌ها، گذر کنیم. این که بیگانه دروغ می‌گوید یا نه، در اصل اهمیتی ندارد.برای دیدن چگونگی کارکرد آن، فرض کنیم پرسش ما این است که آیا دو به علاوه دو برابر با چهار است یا خیر. به جای سرراست پرسیدن این پرسش، می‌توانیم بپرسیم ، "اگر از شما بپرسم که آیا دو به علاوه دو برابر چهار است؟ آیا پاسخ شما " OZO " است؟
اگر به فرض OZO به معنی بله باشد و حاکمی که پاسخ می‌دهد Tee باشد، صادقانه پاسخ می‌دهد "OZO".ولی اگر همین پرسش را از Eff بپرسیم چه؟ خوب، پاسخ او به پرسش "ulu" یا نه است، ولی چون دروغگو است ، به جایش میگوید "OZO" ! ولی اگر OZO به معنی "نه" باشد، آنگاه پاسخ درست به پرسش ما "ULU" است، و هر دوی Tee و Eff با منطق راستگویی و دروغگویی خودشان، باز هم در پاسخ به این پرسش، خواهند گفت "OZO" .اگر از چرایی این، تعجب کرده‌اید، باید بگوییم که دلیلش در ساختار منطق، نهفته است. "مثبت در مثبت" و "منفی در منفی" در ساختار منطقی ، هر دو نتیجه‌ای مثبت در پی دارند.اکنون می‌توانیم آسوده‌خاطر باشیم که اگر با همین روش از Tee یا Eff پرسشی بپرسیم، اگر پاسخِ پرسش فرضی ما "مثبت" باشد هر دو "OZO" و اگر "منفی" باشد هردو "ULU" را در پاسخ خواهند گفت، صرف نظر از اینکه معنی این دو کلمه چه باشد. متاسفانه، پرسیدن با این روش، در مورد Arr به ما کمکی نمی‌کند.ولی نگران نباش رهام ، زیرا با نخستین پرس
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
جهان برای شما مانند یک وسیله نقلیه می باشد . اگر خودتان رانندگی کنید، می تواند شما را به مقصودتان برساند . اگر ماشین راننده ای نداشته باشد، قطعاً آسیب خواهید دید.
رهام1380 دیروز

کوارک میفهمه چی میگم .

مهسا 29 دیروز

اینا همش تشبیه ه..ما بعضی وقتا توی کنترل ماشین زیرپای خودمون هم میمونیم اینکه دیگه یه جهانه با اون همه عظمت و گرفتاریش

کوارک دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
ی میکرویی با جرمی بسیار کوچکتر از جرم غشای الکترومکانیکی، کیفیت غشا را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار نخواهد داد و می تواند همراه با غشا به حالت پایه، سرد شود. برهم نهی کوانتومی و تله پورت حالت حرکت مرکز جرم می تواند به کمک مدارهای مایکروویو ابررسانا انجام شود. با تغییر میدان مغناطیسی قوی، حالت های داخلی موجود زنده (مانند اسپین الکترون یک رادیکال گلایسین) می تواند با حرکت مرکز جرمش درهم تنیده شود و به یک موحود زنده ی در مسافت دورتر، تله پورت شود. از آنجایی که حالت های داخلی یک موجود زنده، دربردارنده ی اطلاعات است، این طرح برای تله پورت کردن حافظه ی بین دو موجود زنده ی دور از هم مناسب است.درهم‌آمیختگی نیز مانند انتقال گرما است. پس از انتقال حتی با بررسی همبستگی بین دو سامانه، نمی‌توان این دو را از یکدیگر تشخیص داددرهم‌آمیختگی نیز شکلی قوی از فرایند انتقال گرما است و این فرایند به پایدار‌نبودن اطلاعات کوانتومی منجر می‌شود.فرایند ادغام یا درهم‌آمیختگی به آنالوگ کوانتومی درهم‌ریختگی یا تصادفی‌سازی گفته می‌شود. برای مثال، فرض کنید مجموعه‌ای مرتب از کارت‌هایی دارید و درصورت نبود الگوی واضحی در آن‌ها، می‌گویید کارت‌ها به‌هم‌ریخته هستند. این فرایند مشابه تصادفی‌سازی کامل نیست؛ بلکه کارت‌ها به‌قدری ترکیب می‌شوند که تشخی تصادفی‌بودن آن‌ها نیز کاری ساده نیست؛ در‌نتیجه، درهم‌آمیختگی یک مرحله قبل از تصادفی‌سازی است.تقریبا هر سامانه‌ی چندین بدنه‌ای کوانتومی دچار درهم‌آمیختگی می‌شود؛ . همان‌طورکه سرعت درهم‌ریختگی کارت‌ها به روش ادغام آن‌ها وابسته است، سرعت درهم‌آمیختگی سامانه هم به نحوه‌ی تعامل ذرات داخل سیستم وابستگی دارد. جزئیات را می‌توان با تابع ریاضی همیلتونین توصیف کرد. با اعمال تابع همیلتونین روی سیاه‌چاله‌ها، درهم‌ریختگی اطلاعات کوانتومی با سرعت بیشتری امکان‌پذیر است.
طبق نتیجه‌گیری هایدن و پرسکیل، سیاه‌چاله‌ها مانند مدارهای سریع درهم‌آمیخته‌ی کوانتومی رفتار می‌کنند؛ بنابراین، وقتی با تابش هاوکینگ درهم تنیده شوند، اطلاعات جدید پس از ورود به سیاه‌چاله‌ها به‌سرعت خود را در تابش نشان خواهد داد. برای نمایش اطلاعات باید به‌اندازه‌ی کافی صبر کرد تا سیاه‌چاله و تابش هاوکینگ آن درهم تنیده شوند. این مرحله پس از تبخیر نیمی از سیاه‌چاله رخ می‌دهد.
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شده‌اند، ویژگی‌های A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپين(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپين ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپين ذره A معادل 1/2 و 1/2- است. گربه شرودینگر یادتان هست حالت گربه به مکانیک کوانتوم بستگی دارد یعنی گربه نه مرده است و نه زنده بلکه هم زنده است و هم مرده، بنابراین گربه کوانتومی در وضعیت برهم نهی دو حالته قرار دارد.. ذره ی درهم تنیده را نمیتوان به طور مستقل توصیف کرد و اگر ذراتی که در هم تنیده شده اند را از هم جدا کنیم فارغ از فاصله مثل یک سیستم واحد عمل می کنند. وقتی خصوصیت یک ذره شناسایی شود، سیستم به طور آنی فرو می ریزد، اما هیچ اطلاعاتی منتقل نمی شود و در این حالت با نسبیت نیز مخالفت نمی کند. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکي-روزن به نام پارادوکس EPR میباشدبا این حال، به محض اینکه اسپين A را اندازه گیری کنید، يقيناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با 1/2 باشد، مقدار ذره B باید 1/2- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال 1964 خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکي-روزن” مطرح کرد. او در تحلیل هایش، فرمولی تحت عنوان نامعادلات بل بدست آورد که اظهاراتی احتمالی دربارۀ تعداد دفعات درهم تنیدگی اسپين ذره A و ذره B بود.شما اسپين ذره A را اندازه می گیرید. در کل، دو شرایط پیش می آید: یا ذره B دارای اسپين مخالف است یا ذره B در حالت منطبق قرار دارد. اگر ذره B سريعاً تحت تاثیر اندازه گیری ذره A قرار گرفته باشد، فرضیه موضعیت نقض می گردد. به عبارت دیگر، پیامی بصورت آنی از ذره A به ذره B فرستاده می شود، گرچه امکان تفکیک آنها در فاصله ای بسیار زیاد وجود دارد..فرایند جابجایی یک کوبیت (واحد پایهٔ اطلاعات کوانتومی) از یک محل به محل دیگر بدون پیمایش فاصلهٔ بین آن دو محل است. اروین شرودینگر آزمایش فکری معروف گربه ی شرودینگر را پیشنهاد کرد که در آن، گربه ای به طور همزمان هم مرده بود و هم زنده (برهم نهی). قرار دادن یک موجود زنده در یک حالت برهم نهی، نتایج عمیق و ژرف مکانیک کوانتومی را فاش می کند و تاکنون توجه دانشمندان زیادی را به خود جذب کرده است در این پژوهش، دانشمندان پیشنهاد کردند یک باکتری در بالای یک نوسانگر غشای الکترومکانیکی همراه با یک مدار ابررسانا قرار داده شود. با اینکار موجود زنده ی میکرویی وارد یک حالت برهم نهی شده و حالت کوانتومی آن، تله پورت می شود. یک موجود زنده ی میکرویی با جرمی بسیار
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
ماجرای رهام و کوارک .اینبار زمین دچار مشکل شده و فقط یک فرودگاه دارد کوارک چالش جدیدی را آغاز کرده است و آن پرواز به دور کره زمین با هواپیمایی است که خودش و رهام طراحی کرده اند تنها یک مشکل وجود دارد: برای کامل کردن این سفر سوخت کافی وجود ندارد. خوشبختانه، دو هواپیمای دیگر برای کمک به کوارک وجود دارند. آیا می‌توانید به کوارک کمک کنید تا تمام سفر را بدون اینکه هیچ یک از سه هواپیما سوخت‌شان تمام شود .حالا این هواپیما یک درجه طولی را دریک دقیقه طی میکند پس در 6 ساعت دور زمین را طی میکنداما هواپیما برای نصف مسیر سوخت داردیعنی نصف زمین .و ما سه تا هواپیما داریم.که میتوانند در هواسوختگیری کنند .تنها فرودگاه روی خط استوا هست.حالا باید سه تا هواپیما هماهنگ باشند تا بتوانند دور زمین یکبار گردش کنه.راه حال رهام اینه که راس ساعت 12 از باند هر سه هواپیما به سمت غرب حرکت میکنند با 180کیلولیتر سوخت.نصف مسیر ..ساعت 12:45 معادل 1/8 مسیر طی شده هرهواپیما 135 لیتر سوخت داره البته ما گالن هم میگیم.خلبان 3 به شماره 1و2 هر کدام45 لیتر سوخت میده باک هر دو هواپیما پر شده و شماره 3 برمیگرده.حالا در 45 دقیقه بعدی هر کدوم 135 لیتر سوخت دارند و شماره 2 به شماره 1 که کوارک خلبان هست 45 لیتر سوخت میده/و با 90 لیتر برمیگرده فرودگاه.کوارک هم داره تو هواپیما تخمه و لواشک میخوره و موزیک گوش میکنه.حالا در ساعت 15 هردو هواپیما در فرودگاه هستندحالا شماره 3 به سمت شرق حرکت میکنه .و کوارک هم به مسیر ادامه میدهتا به 3/4 مسیر میرسه و با هواپیمای 2 ملاقات کرده و سوختگیری کنهو 45 لیتر از 90 تا بهش میده در ساعت 16:30و هردو با 45 لیتر به سمت مقصد میرن و شماره 3 هم به سمت انها حرکت میکنه در مدار 315 درجه ملاقات میکننددر ساعت 17:15 به هر کدام 45 لیتر سوخت میده وذد ساعت 18 هر سه به مقصد میرسند.و خبرنگاران از رهام و کوارک سوال میپرسند/
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی
میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!
متشکرم.
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست.
به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،
دوستی‌ های کم‌ رنگ را به وجود آورد،
زندگی را با رنگ‌ ها آفرید،
عشق را رنگارنگ کرد،
رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،
پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،
و
مرا دلتنگ تو آفرید, in the name of god who create the life with death
created colorless friendship
created life with colors
the love colorful
the rainbow in 7colors
the moth in 100 colors
created me nostalgic.
زهره 21 دیروز

چه عجب یه پست غیرعلمی .....حالا انگلیسیشم نذاری ما می فهمیم خودتو اذیت نکن

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
راجع به هر چیزی که می خواهید رویا سازی کنید . رویا داشتن زیبایی ذهن انسان را نشان می دهد . هر کاری را که می خواهید انجام دهید . انجام دادن خواسته ها، قدرت انسان را نشان می دهد. به خودتان برای آزمایش محدودیت ها اعتماد کنید، این کار انگیزه شما را برای موفقیت نشان می دهدto dream anything that you want to dreamn thats the beauty of the human mind. to do anything that you want to do that is the strength of the human will. to trust yourself to test your limits that is the courage to succeedاستعداد مانند یک شیشه عطر می باشد . اگر هرگز در آن را باز نکنید، هیچ کس نمی تواند رایحه داخل آن را بفهمد. پس هوشمندانه رفتار کنید و خودتان را به دیگران نشان دهیدtalent is like a perfume bottle. if you never open it nobody knows the fragrance inside it. Act wisely be openزمانی که کاری ندارید ، به ساعت نگاه کنید اما زمانی که در حال انجام کار می باشید به آن نگاه نکنید. ساعت قفل موفقیت استsee the clock when you have no work dont see the clock when you are working. clock is a lock for success.
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else you are the one who gets burnedعصبانیت مانند در دست گرفتن یک ذغال داغ برای پرتاب به سمت دیگری می باشد. تنها کسی که از داغی ذغال می سوزد، خودتان هستید.

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
instead of always judging all other people all the time take some time and try judging yourself and ask yourself whether you are what you think you areبه جای این که همیشه در حال قضاوت کردن دیگران باشید ، زمان بگذارید و خودتان را قضاوت کنید. از خودتان بپرسید آیا آن چیزی که فکر می کردید هستید.
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
ماجرای رهام و کوارک .اینبار زمین دچار مشکل شده و فقط یک فرودگاه دارد کوارک چالش جدیدی را آغاز کرده است و آن پرواز به دور کره زمین با هواپیمایی است که خودش و رهام طراحی کرده اند تنها یک مشکل وجود دارد: برای کامل کردن این سفر سوخت کافی وجود ندارد. خوشبختانه، دو هواپیمای دیگر برای کمک به کوارک وجود دارند. آیا می‌توانید به کوارک کمک کنید تا تمام سفر را بدون اینکه هیچ یک از سه هواپیما سوخت‌شان تمام شود .حالا این هواپیما یک درجه طولی را دریک دقیقه طی میکند پس در 6 ساعت دور زمین را طی میکنداما هواپیما برای نصف مسیر سوخت داردیعنی نصف زمین .و ما سه تا هواپیما داریم.که میتوانند در هواسوختگیری کنند .تنها فرودگاه روی خط استوا هست.حالا باید سه تا هواپیما هماهنگ باشند تا بتوانند دور زمین یکبار گردش کنه.راه حال رهام اینه که راس ساعت 12 از باند هر سه هواپیما به سمت غرب حرکت میکنند با 180کیلولیتر سوخت.نصف مسیر ..ساعت 12:45 معادل 1/8 مسیر طی شده هرهواپیما 135 لیتر سوخت داره البته ما گالن هم میگیم.خلبان 3 به شماره 1و2 هر کدام45 لیتر سوخت میده باک هر دو هواپیما پر شده و شماره 3 برمیگرده.حالا در 45 دقیقه بعدی هر کدوم 135 لیتر سوخت دارند و شماره 2 به شماره 1 که کوارک خلبان هست 45 لیتر سوخت میده/و با 90 لیتر برمیگرده فرودگاه.کوارک هم داره تو هواپیما تخمه و لواشک میخوره و موزیک گوش میکنه.حالا در ساعت 15 هردو هواپیما در فرودگاه هستندحالا شماره 3 به سمت شرق حرکت میکنه .و کوارک هم به مسیر ادامه میدهتا به 3/4 مسیر میرسه و با هواپیمای 2 ملاقات کرده و سوختگیری کنهو 45 لیتر از 90 تا بهش میده در ساعت 16:30و هردو با 45 لیتر به سمت مقصد میرن و شماره 3 هم به سمت انها حرکت میکنه در مدار 315 درجه ملاقات میکننددر ساعت 17:15 به هر کدام 45 لیتر سوخت میده وذد ساعت 18 هر سه به مقصد میرسند.و خبرنگاران از رهام و کوارک سوال میپرسند/
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران دیروز
اگر نور یک موج الکترومغناطیسی است ، پس آیا می توانیم از طریق برهم کنش میدان های مغناطیسی و الکتریکی ، نور تولید کنیم؟
به نور یک موج الکترومغناطیسی است تعامل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی. میدان های مغناطیسی و الکتریکی که نور را تشکیل می دهند به طور مداوم در حال تغییر هستند و در نتیجه یکدیگر را مطابق با قانون القای فارادی و قانون گردش آمپر متقابل بازسازی می کنند .
نور ، به عنوان یک موج الکترومغناطیسی ،میدان های مغناطیسی و الکتریکی را تغییر می دهد. این همان موج است: یک تغییر دوره ای در فضای میدان های مغناطیسی و الکتریکی ، .این است که باعث می شود الکترون در یک اتم به سطح انرژی پایین تری برسد. انرژی به صورت نور ساطع می شود. شما می توانید این کار را به روش های مختلف انجام دهید: لامپ) ، با سوزاندن گازها (خورشید)اگر موج EM در فرکانس پایین یا بالاتر از نور مرئی دارید ، می توانید کاری کنید که فرکانس را تغییر داده و به نور مرئی تبدیل کنید. (در حقیقت این همان اتفاقی است که در لامپهای فلورسنت رخ می دهد


رهام1380 دیروز

تابش الکترومغناطیسی: اگر نور از میدان های الکتریکی و مغناطیسی ساخته شده باشد ، آن میدان الکتریکی و مغناطیسی از چه چیزی ساخته شده اند؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢۶ شهريور ٩٩
حتی اگر مورچه متوقف شود و طناب به حالت کششی ادامه یابد با حرکت مورچه همراه با نقطه ای از طناب که مورچه متوقف شده است (در نتیجه طناب به طور یکنواخت کشیده شده است) این نسبت کاهش نخواهد یافت و در واقع ثابت خواهد ماند. بنابراین ، اگر مورچه به جلو حرکت کند ، این نسبت فقط افزایش می یابد.
این معما با این سال ارتباط دارد که آیا با توجه به گسترش متریک فضا آیا نور کهکشانهای دور می تواند هرگز به ما برسد؟ جهان در حال انبساط است که منجر به افزایش فاصله تا کهکشانهای دیگر می شود و کهکشانهایی که به اندازه کافی از ما فاصله دارند یک حرکت نسبی آشکار بیشتر از سرعت نور خواهند داشت. ممکن است به نظر برسد که هرگز نوری که از یک کهکشان دور دور می شود نمی تواند به ما برسد.
با فکر کردن فوتون های نور مورچه هایی که در امتداد طناب لاستیکی فضای بین کهکشان و ما راه میروند ،می بینیم که همانطور که مورچه سرانجام می تواند به انتهای طناب برسد ، نور کهکشان های دوردست حتی بعضی از آنها که به نظر می رسد با سرعت بیش از سرعت نور با گذشت زمان کافی می تواند به زمین برسد.با این حال گسترش متریک فضا در حال شتاب گرفتن است. مورچه ای روی طناب لاستیکی که انبساط آن با گذشت زمان افزایش می یابد ، تضمینی برای رسیدن به نقطه نهایی نیست. بنابراین ممکن است نور از کهکشانهای به اندازه کافی دور هرگز به زمین نرسد
رهام حسامی طولانی بود نه
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢۶ شهريور ٩٩
جواد اقا کوارک بعد فرار از جزیره ادم خوارها یک مهمانی گرفت و حسابی تخمه و لواشک و اه اه کله پاچه خورد بعد بچه ها را صدا زد و گفت یک کش دارم و یک مورچه روش.طول کش یک کیلومتر و سرعت مورچه هم یک سانتی متر بر ثانیه و کش هم همان زمان ، با سرعت ثابت 1 کیلومتر در ثانیه شروع به کشش یکنواخت می کنه ، به طوری که بعد از 1 ثانیه طول آن 2 کیلومتر ، بعد از 2 ثانیه 3 کیلومتر طول دارد ، و غیره آیا مورچه تا به آخر می رسد از طناب؟ بعد بچه ها گفتند رهام بیا این را حل کن و به جاش میوه تازه بخور ما هم بزار با جواد بگیم و بخندیم تو که اهل این جلسات نیستی و اولین ذهن رهام به نظر رسید که مورچه هرگز به انتهای طناب نخواهد رسید ، اما در واقع این کار انجام می شود. طول طناب و سرعت نسبی مورچه و کشش هرچه باشد به شرطی که سرعت مورچه و کشش ثابت بماند مورچه همیشه می تواند با توجه به زمان کافی به پایان برسد. هنگامی که مورچه شروع به حرکت کرد طناب لاستیکی هم در جلوی مورچه و هم در پشت آن کشیده می شود و نسبت طنابی را که قبلاً توسط مورچه راه رفته است حفظ می کند و مورچه را قادر به پیشرفت مداوم می کنه بیان کامل . اگر سرعتی که نقطه هدف از نقطه شروع دور می شود کمتر از سرعت مورچه روی طناب باشد رهم گفت اجازه دهید مورچه با سرعت 1 سانتی متر بر ثانیه حرکت کند. به عنوان یک مثال مجازی ، بگذارید مورچه بعد از یک ثانیه 1/1000 طناب را طی کنه
در مرحله دوم مورچه همان فاصله را حرکت میکند اما فاصله در مقایسه با اندازه طناب کمتر است (بگذارید این نسبت مثلاً 1/2000 باشد). این مساله برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت در حالیکه فاصله مورچه در یک ثانیه نسبت به طول طناب کاهش می یابد این بدان معنی است که کسر ما همچنان کوچکتر خواهد شد. با این حال اگر همه این کسرها را اضافه کنیم بخشی از سری هارمونیک را بدست خواهیم آورد که اختلاف می یابد.
این بدان معنی است که در پایان ، مورچه به انتهای طناب خواهد رسید ،حتی اگر مدت زمان زیادی طول بکشد. صرف نظر از سرعت نقطه انتهایی طناب ، ما همیشه می توانیم روی طناب علامت گذاری کنیم تا سرعت نسبی هر دو علامت مجاور به دلخواه کند باشد. اگر طناب در ابتدا 1 کیلومتر طول داشته و 1 کیلومتر در ثانیه کشیده شود ، می توانیم در کل طناب مارک هایی ایجاد کنیم که در ابتدا 5 میلی متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. سرعت نسبی هر دو علامت سپس 5 میلی متر در ثانیه است. بدیهی است که یک مورچه با سرعت 1 سانتی متر بر ثانیه می خزد ، همیشه می تواند از یک علامت به علامت دیگر برسد و سپس دوباره به علامت دیگر و غیره برسد تا اینکه در نهایت به انتهای طناب برسد. همین استدلال برای هرگونه سرعت کشش ثابت سرعت مورچه و طول طناب جواب می دهد.واقعیت اصلی این است که هنگام کشیده شدن طناب مورچه همراه با نقاط طناب حرکت می کند. در هر زمان مشخص می توان نسبت فاصله از نقطه شروع تا نقطه هدف را که مورچه طی کرده است پیدا کرد. حتی اگر م
مهسا 29 ٢۶ شهريور ٩٩

اولشو خوندم باحال بود ..حالا معماس یا مسئله ی ریاضی یا فقط جوک ؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢۶ شهريور ٩٩
look at the beauties of the world watch the stars and see yourself running towards them.what complicates understanding is the idea we have in mind of what the world should be like.life is a spaceship at the speed of light, but we should not forget to sing in it our world is a mirror and reflects what you thinkLife is like riding a bicycle. you have to pedal to maintain balanceThere are only two ways to understand the world. one is to think that nothing is a miracle. another thinks that everything is a miracle the world is a great nature. break the rules forgive others quickly kiss gently love sincerely so you can laugh and never regret what laughed on your lipsWhere there is peace is godبه زیبایی های جهان نگاه کنید ، ستاره ها را تماشا کنید و خود را در حال دویدن به سمت آنها ببینید.آنچه درک را پیچیده می کند ، ایده ای است که ما در ذهن داریم از اینکه جهان چگونه باید باشد.زندگی یک سفینه فضایی با سرعت نور است ، اما نباید آواز را در آن فراموش کنید .دنیای ما یک آینه است و آنچه شما فکر می کنید را منعکس می کند.زندگی مثل راندن یک دوچرخه است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنیدوبرای درک جهان فقط دو راه وجود دارد. یکی این است که فکر کنیم هیچ چیز معجزه نیست. دیگرکه فکر کنیم همه چیز معجزه است وجهان یک طبیعت عالی است. قوانین را نقض کنید ، دیگران را به سرعت ببخشید ، به آرامی بوسه بزنید ، صادقانه عاشق باشید ، بنابراین می توانید بخندید و هرگز از آنچه روی لبهایتان خندیده است پشیمان نشویدآنجا که صلح باشد خداست
عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢۶ شهريور ٩٩
roham and javad quark that a human being needs only three things for real happiness in lifeSomeone to love something to do and something to hope for.quark Life Philosophy:If we know what we want in life we will strive to achieve that goal and we will never fail only then will we achieve victories.رهام و جواد کوارک که یک انسان برای سعادت واقعی در زندگی فقط به سه چیز نیاز دارد
شخصی برای دوست داشتن ، کاری برای انجام دادن ، و کاری برای امیدواری.

فلسفه زندگی کوارک: اگر بدانیم در زندگی چه می خواهیم ، برای رسیدن به آن هدف تلاش خواهیم کرد و هرگز شکست نخواهیم خورد. تنها در این صورت است که به پیروزی ها خواهیم رسید.
maryampr ٢۶ شهريور ٩٩

ت اول سلامت شو بعد قربونش برو

کوارک ٢۶ شهريور ٩٩

الهی که من قربون تو بشم

عضو چت اورداپ
چت کردن با رهام1380
رهام1380 از تهران ٢۶ شهريور ٩٩
life is as beautiful as the stars and the moon except when it is immersed in clouds of sorrow and pain such as when a black hole or space cloud blocks vision.زندگی به زیبایی ستاره ها و ماه است ، مگر در مواقعی که در ابرهای غم و اندوه و درد غوطه ور است ، مانند زمانی که سیاه چاله یا ابر فضایی جلوی دید را می گیرد.
مریسا7 ٢۶ شهريور ٩٩

ما احمقیم؟

آسنات76 ٢۶ شهريور ٩٩

دلیل اینکه موجودی از سیارات دیگر به ملاقات ما نمیآید این نیست که وجود ندارند، نمیخواهند با ما آشنا شوند. ما احمقهای دهکدهی تمام کهکشانها هستیم ..

عضو چت اورداپ
رهام1380
رهام1380
چت اورداپ
The truth shall make you free حقیقت شما را ازاد خواهد کرد رویا تفکر ساختن The first dream is the second, thinking and making the third رهام حسامی دانشجوی مهندسی هوافضا ترم سوم
تاریخ عضویت: 25 مرداد 99
تولد: 1 آذر
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (مکانیک)
عضو تأیید شده
رهام1380
پارادوکس قطار
هوافضا
گرانش و زمان
موزیک مورد علاقه رهام1380


تشکر و قدردانی رسمی رهام1380

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده رهام1380