*shah omid*

گاهی باید بد بود،برای کسانی که قدر تو و خوبیهایت را نمی دانند...

  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ١۶ فروردين ٩٩


چت اورداپ


......هیچ چیز بدتر از قاتل بودن احساسات نیست.....
مراقب احساسات همدیگه باشیم......


چت اورداپ

بهار456 ١۶ فروردين ٩٩

بدترین خیانته

دنیا000001 ١۶ فروردين ٩٩

**پسرکوهستان** ١۶ فروردين ٩٩

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ۶ فروردين ٩٩


چت اورداپ


تکرار،چیزهای خراب را درست نمیکند


ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!
*shah omid* ١٠ فروردين ٩٩

دنیا000001 ٧ فروردين ٩٩

* لایـــــــــــــ*ــــــــــــــــــ*ــــــــک *

mahdie ۶ فروردين ٩٩

برق قطع بوده کلیدو بزن

you belong with ۶ فروردين ٩٩

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ٣ فروردين ٩٩


چت اورداپ


آنکه تو را میخواهد!!!!!
به هر بهانه ای میماند!!!!!
*shah omid* ١٠ فروردين ٩٩

عقیل ٧ فروردين ٩٩

خو اینکه میخاد بمونه چرا الکی چالش میاره وسط؟ مگه مرض داره طرفشو زهر ترک کنه؟ (صرفا جهت شوخی)

باران17 ۶ فروردين ٩٩

چقدرزیبا...لایک...

*shah omid* ۶ فروردين ٩٩

دنیا000001 ۶ فروردين ٩٩

لایکــــــــــــــــ2000000000عالیـــــــــــــــــــــ

*shah omid* ۶ فروردين ٩٩

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ١ فروردين ٩٩


چت اورداپ


(سال نو رو بهتون تبریک میگم.ساعتهای آخر ساله.اورداپیهای عزیز خیلی دوستون دارم)
آخرای ساله
امسالم گذشت
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ (تولد)
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ (مرگ)
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ
ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ
ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ
پروانه به خرس گفت:دوستت دارم...
خرس گفت:الان میخوام بخوابم،باشه بیدار شم حرف میزنیم...
خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط 3 روز است...
"همدیگر را دوست داشته باشیم؛ شاید فردایی نباشد"..
آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه !
ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم !
به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون, ولی راحت فاتحه زنده ها رو میخونیم !
گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!
بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دریغ نکنیم
_گندم_ ١ فروردين ٩٩

انشالله سال خوبی پیش رو باشه

*shah omid* ١ فروردين ٩٩

فداتون

you belong with ١ فروردين ٩٩

مهسا 29 ١ فروردين ٩٩

ممنون از پستتون

زهره 21 ١ فروردين ٩٩

ساده ترین چیزها رو از هم دریغ نکنیم

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ٢٩ اسفند ٩٨


چت اورداپ


دوستان عزیز سال جدید رو بهتون تبریک میگم...ان شاالله که سال خوب و پربرکتی در کنار خانواده هاتون داشته باشین....


چت اورداپ

maryam.mir ١ فروردين ٩٩

مرسی همچنین سالی خوب وپر از شادی باشه واستون ...گل گل

*shah omid* ١ فروردين ٩٩

مهسا 29 ١ فروردين ٩٩

soraya 861 ١ فروردين ٩٩

همينطور براى شما

_گندم_ ٢٩ اسفند ٩٨

همچنین برای شما

you belong with ٢٩ اسفند ٩٨

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ٢٧ اسفند ٩٨


چت اورداپ


چقدر دردناک است فهمیدن...!!
you belong with ٢٩ اسفند ٩٨

*shah omid* ٢٩ اسفند ٩٨

**پسرکوهستان** ٢٨ اسفند ٩٨

*shah omid* ٢٨ اسفند ٩٨

خیلی متشکرم ازتون .قربونتون

_گندم_ ٢٨ اسفند ٩٨

آقا امید گل دلت شاد

you belong with ٢٨ اسفند ٩٨

عضو نقره ای سایت
  چت کردن با *shah omid*
*shah omid* از قزوین ٢۵ اسفند ٩٨
سلام دوستای گلم خیلی دلم براتون تنگ شده بود
رمز یوزرم رو عوض کرده بودن
۴ماه داشتم می گفتم کسی جوابمو نمیداد
ان شاالله که حالتون خوووووب باشه
*shah omid* ٢٧ اسفند ٩٨

مهسا 29 ٢٧ اسفند ٩٨

ریا نباشه من از همشون گل ترم

*shah omid* ٢۶ اسفند ٩٨

خیلییییییی گلین همتون.....مراقب خودتون باشین دوستای عزیز

زهره 21 ٢۵ اسفند ٩٨

به به شاه امید .. دارم فک می کنم آواتار قبلیت چی بود

parnya ٢۵ اسفند ٩٨

سلام ممنون شما خوبی؟

فاطمه 1381 ٢۵ اسفند ٩٨

سلام،به به شاه امید خیلی خوش اومدید

عضو نقره ای سایت
*shah omid*
موزیک مورد علاقه *shah omid*


تشکر و قدردانی رسمی *shah omid*

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 ارديبهشت 98

آفتابی طلوع میکند و با طلوع آن جهان رنگ تازه ای به خود میگیرد تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 آبان 97

تشکر و قدر دانی بابت حضور مجدد شما در سایت همیشه موفق باشید

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 ارديبهشت 97

صدای بهم خوردن بال معصوم فرشته ها می آید انگار آمدن تو نزدیکست. لمس بودنت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 28 فروردين 97

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 مهر 96

یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار
و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 18 تير 96

تشکر از حضورت دوست عزیز

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 ارديبهشت 96

روز تولدت بهانه ای شد تا بهترین شاد باشهایم را تقدیم حضورت کنم ، دلت شاد و روزگارت بهاری باد

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 31 فروردين 96

تشکر و قدر دانی بابت حضور پر رنگ و مثمر شما در سایت و ارسال پست های زیبا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 2 فروردين 96

تشکر و قدردانی رسمی بابت حضور پرشور در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 دي 95

زندگی را با کسانی احاطه کنید که دوستتان دارند

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 16 آذر 95

حضور گرمت باعث شادمانی است دوست من❀◕ ‿ ◕❀

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 آذر 95

* سپاس ویژه بابت همکاری با مدیران سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آبان 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل بابت حضور پرشور در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 شهريور 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل بابت حضور پرشور در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 27 مرداد 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل

تصاویر ارسال شده *shah omid*