omid1408

دنیا ارزش پا کوبیدن به شکمت را نداشت.ببخش مرا مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر

چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ

shinee1 ٢۶ دي ٩۵

لیلی21 شیراز ٢۶ دي ٩۵

گلشید ٢۵ دي ٩۵

سامان اندی ٢۵ دي ٩۵

رزا11111 ٢۵ دي ٩۵

عالیی

شوکا 1382 ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۶ دي ٩۵


چت اورداپ

بقیه جوابا هیچی فقط میخوام بدونم اون یک نفری که سال 96 فوت آقای هاشمی رو زده کیه؟عجب
sanan ٢۶ دي ٩۵

میترسم جواب بعدی هیچ کدام باشه رفسنجانی هنوز نمرده مگه مرده ایا

yasi banoo ٢۶ دي ٩۵

banoo_18 ٢۶ دي ٩۵

الناز33 ٢۶ دي ٩۵

امیر 464 ٢۶ دي ٩۵

این دیگه کیه

shinee1 ٢۶ دي ٩۵

واقعا چرا این جوری ج میدن یعنی کلا پرت هستن

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ دي ٩۵

ساده ڪه باشی........!!!
آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......!

ساده ڪه باشی.......!!!
آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........!

ساده ڪه باشی......!!!
آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران پشت پرده میمانند......!

ساده ڪه باشی........!!!
آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......!

ساده ڪه باشی......!!!
سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط""""آدم بودن"""" ساده ای...
الناز33 ٢۶ دي ٩۵

آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران پشت پرده میمانند......

مهسا77 ٢۶ دي ٩۵

banoo_18 ٢۶ دي ٩۵

امیر 464 ٢۶ دي ٩۵

yasi banoo ٢۶ دي ٩۵

shinee1 ٢۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۶ دي ٩۵


چت اورداپ

الناز33 ٢۶ دي ٩۵

امیر 464 ٢۶ دي ٩۵

yasi banoo ٢۶ دي ٩۵

shinee1 ٢۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١٢ دي ٩۵


چت اورداپ

الناز33 ٢۶ دي ٩۵

لیلی21 شیراز ٢۶ دي ٩۵

نانادی بلا ٢۵ دي ٩۵

گلشید ٢۵ دي ٩۵

مهدیس 20 ٢۵ دي ٩۵

لیدا 28 ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ۵ آذر ٩۵


چت اورداپ

گلشید ٢۵ دي ٩۵

نانادی بلا ٢۵ دي ٩۵

واقعا لایک داره

سامان اندی ٢۵ دي ٩۵

آفرین

مهدیس 20 ٢۵ دي ٩۵

ma00089 ٢۵ دي ٩۵

درسته

yasi banoo ٢۴ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ دي ٩۵

مردی در کنار چاه زنی زیبا دید، از او پرسید: زیرکی زنان به چیست؟
زن داد و فریاد کرد و مردم را فراخواند!
مرد که بسیار وحشت کرده بود پرسید: چرا چنین میکنی؟ من که قصد اذیت کردن شما را نداشتم، دیدم خانم محترم و زیبارویی هستی، خواستم از شما سوالی بپرسم.
در این هنگام تا قبل از اینکه مردم برسند زن سطل آبی از چاه بیرون کشید و آن را بر سر خود ریخت، مرد باتعجب پرسید: چرا چنین کردی؟
زن خطاب به مردم که برای کمک آمده بودند گفت: ای مردم من در چاه افتاده بودم و این مرد جان مرا نجات داد، مردم از آن مرد تشکر کرده و متفرق شدند.
دراین هنگام زن خطاب به مرد گفت :
این است زیرکی زنان!
اگر اذیتشان کنی تو را به کام مرگ میکشند و اگر احترامشان کنی خوشبختت میکنند.

شیطان که با فرزندش نظاره گر ماجرا بود در حالیکه سیگارش را میتکاند به فرزندش گفت: خاک بر سرت، یاد بگیر..
yasi banoo ٢۵ دي ٩۵

پریا ٢۵ دي ٩۵

لایک آفرین

گلشید ٢۵ دي ٩۵

نانادی بلا ٢۵ دي ٩۵

سامان اندی ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ دي ٩۵

ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ....!!!
ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ..
ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ....!!!
ﻭ ﻫﻤـــﻪ ﺁﺩﻡ ﻫــــــﺎ ﺭﺍ ﺧﻨــــــــــــﺪﺍﻧﺪﻡ....!!!
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑـــــــــــﻮﺩ ﮐﻪ ﺻــــــــﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﻢ....!!!
ﮔـــــــــﻮﺵ ﻫﻤــــــــــــﻪ ﺭﻭ ﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ...
ﺍﻣﺎﺣﺎﻻ...!!!
ﺻـــــــﺪﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ....!!!
ﺣﺘﯽ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻡ.. ...!!!
ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑـــــــــﺎﺭﺍن....!!!
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ...
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... !!!
ﺩﺭﯾــــــــــــــــــﺎ....!!!
ﺩﻟﻢ ... ﺩﻝ ... ﻣﯽ ﺧـــــــــــــﻮﺍﻫﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯽ....!!
دوس داشتن تو شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد...!!
زیبا بود امّا شوخی بود....!!
حالا......
تو بی تقصیری....!
خدای تو هم بی تقصیر است...!
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم...!
تمام این تنهایی تاوان....!
« جدّی گرفتن آن شوخی » است...!
ک بی ریا دوست داشتم و....!
و اما با رفتنت من ماندم و....!
قلبی شکسته و ذهنی تا ابد دیووانه...
گلشید ٢۵ دي ٩۵

th78 ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ دي ٩۵


چت اورداپ

گلشید ٢۵ دي ٩۵

مستاجرخداا ٢۵ دي ٩۵

مهدیس 20 ٢۵ دي ٩۵

امید قزوین عاشق میشود 2 اکران در اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ دي ٩۵


چت اورداپ

آشناا ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢١ دي ٩۵


چت اورداپ

مهسا77 ٢۴ دي ٩۵

ساناز بوشهر ٢٢ دي ٩۵

رنگ چشماشودوسدارم.................

banoo_18 ٢١ دي ٩۵

yasi banoo ٢١ دي ٩۵

رضا 69 ٢١ دي ٩۵

لیلیوم ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١۴ آذر ٩۵


چت اورداپ

هرکی که الان اینجاست.میخوام بگم هیچوقت ناراحت نبینمتون
ملکه جنوب ٢١ دي ٩۵

وای

رضا 69 ٢١ دي ٩۵

لیلیوم ٢١ دي ٩۵

پست 14 آذر .نمیدونم شامل الان ما میشه

چنار ٢١ دي ٩۵

omid1408 ٢١ دي ٩۵

المیرا جاوید

المیرا-77 ٢١ دي ٩۵

همچنین

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١۶ آذر ٩۵


چت اورداپ

ملکه جنوب ٢١ دي ٩۵

فاطمه123 ٢٧ آذر ٩۵

نازي15 ٢٧ آذر ٩۵

افرين

yasi banoo ٢۶ آذر ٩۵

اشکمهر ٢۶ آذر ٩۵

وای دیرم لند خیلی سنگینه

آشناا ٢۶ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٢۵ آذر ٩۵


چت اورداپ

farnaz naz ٢۶ آذر ٩۵

خداوندا دوست دارم

امید 67 ٢۵ آذر ٩۵

ممنون داداش گلم.همچنین گلم

بانوی دی ٢۵ آذر ٩۵

مسعود35 ٢۵ آذر ٩۵

به نام یزدان پاک ومشکل گشای عالم همین الان دلت شادمشکلت برطرف وآینده ت روشن بشه،آمیییییییییین

مهسا 29 ٢۵ آذر ٩۵

امید 67 ٢۵ آذر ٩۵

سلام ممنون از همتون.مسعود جان چند روزه بدجور گرفتارم یه دعای کوچک منو بس است اگه لطف کنین.مشکلات همیشه هست ولی انگار........

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١٢ دي ٩۵


چت اورداپ

محمد1408 ١۶ دي ٩۵

خخخخخخخ تو ملحفه برامون پست میزاری

parnya ١۴ دي ٩۵

فاطمه123 ١۴ دي ٩۵

امید 67 ١٣ دي ٩۵

همچنین

الناز33 ١٣ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٣٠ آذر ٩۵


چت اورداپ

فاطمه123 ١۴ دي ٩۵

yasi banoo ١۴ دي ٩۵

امید 67 ١٣ دي ٩۵

ممنون داداش آیت گل

آیت ١٣ دي ٩۵

خیلی بهش معتقدم که دنیا دار مکافاته داداش امید هرکی زیر پست امید دعوا کنه ، زیر پستش دعوا میکنم

امید 67 ١٢ دي ٩۵

بچه ها زیر پست من؟زشته برید جای دیگه دعوا

خوشگل شهر پریا ١٢ دي ٩۵

چرت نگو لطفا فازت دعواس کلا.....ب زمین و زمان گیرمیدی تو...خودت چتی فک کنم

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ٣ دي ٩۵


چت اورداپ

لیلیوم ١٢ دي ٩۵

البته هر کاری نا شایستی رو بتونی انجام بدی و بخاطر رضای خدا ترکش کنی عزیزترینی

اسم فامیل ١٢ دي ٩۵

ساناز بوشهر ١٢ دي ٩۵

من تلافی ننکردم.ولی نبخشیدمش..........خداببخشش.........بهم بدی کرد.کاری کرد ک خونوادم.........

مسعود35 ١٢ دي ٩۵

احسان هنری نیست،به«امید»تلافی،،،،نیکی به کسی کن،که به کارتونیاید

امید 67 ١٢ دي ٩۵

ممنون مسعود داداش گلم

مسعود35 ١٢ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١۶ آذر ٩۵


چت اورداپ

javid bavi ٢١ دي ٩۵

کلا مردم به هرچی که درک نمیکنن میخندن امروزه سرم بالاست نه پیش کسی امروز خودم بازم خودم شاید بازم خودم امروز live the moment now

سامان اندی ١٩ دي ٩۵

آیت ١٢ دي ٩۵

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

خواهش بزرگوار هرجا هستن سلامت و شاد باشن

امید 67 ١١ دي ٩۵

ممنون پریسا خانوم.و بقیه دوستان که الان حضور ندارن و خیلی دلم واسشون تنگ شده یادش بخیر

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١٣ دي ٩۵


چت اورداپ

المیرا-77 ٢١ دي ٩۵

omid1408 ٢١ دي ٩۵

جاوید الان خیلیارو قانع کردی ممنون

javid bavi ٢١ دي ٩۵

داداش مللت الان تو شهر زندگی میکنن ابادی کجا بوده ملت تو شهر اجتماعی زندگی میکنن رشد میکنن سوشیال میشن بافرهنگ میشن فرهنگ میتراشن کلی فرهنگ ها مختلف

asal24 ١٩ دي ٩۵

همسایه خوب ١٩ دي ٩۵

امید 67 ١٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با omid1408
omid1408 از قزوین ١٣ دي ٩۵


چت اورداپ

المیرا-77 ٢١ دي ٩۵

لیلیوم ٢١ دي ٩۵

چنار ٢١ دي ٩۵

asal24 ١٩ دي ٩۵

همسایه خوب ١٩ دي ٩۵

امید 67 ١٧ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
omid1408
omid1408
چت اورداپ
دنیا ارزش پا کوبیدن به شکمت را نداشت.ببخش مرا مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر
تاریخ عضویت: 20 مرداد 95
تولد: 22 ارديبهشت
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر (ساخت و تولید)
عضو ویژه
omid1408
استان شناسی.....شما کدوم استانی؟
موزیک مورد علاقه omid1408


تشکر و قدردانی رسمی omid1408

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 دي 95

زندگی را با کسانی احاطه کنید که دوستتان دارند

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 16 آذر 95

حضور گرمت باعث شادمانی است دوست من❀◕ ‿ ◕❀

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 12 آذر 95

* سپاس ویژه بابت همکاری با مدیران سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آبان 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل بابت حضور پرشور در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 15 شهريور 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل بابت حضور پرشور در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 27 مرداد 95

تشکر و قدردانی رسمی امیدگل

تصاویر ارسال شده omid1408