عکس: 253840 *shah omid*

 

به این عکس امتیاز دهید:

253840 *shah omid*
این عکس 18 بار دیده شده - این عکس تاریخ 22 ارديبهشت 1398 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:253840] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:253840] استفاده کنید.

*shah omid*

گاهی باید بد بود،برای کسانی که قدر تو و خوبیهایت را نمی دانند...
آقا، قزوین

عضو قدیمی سایت