عکس: 242252 *shah omid*

 

به این عکس امتیاز دهید:

242252 *shah omid*
این عکس 12 بار دیده شده - این عکس تاریخ 16 آذر 1397 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:242252] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:242252] استفاده کنید.

*shah omid*

گاهی باید بد بود،برای کسانی که قدر تو و خوبیهایت را نمی دانند...
آقا، قزوین

عضو قدیمی سایت