عکس: 252801 *shah omid*

 

به این عکس امتیاز دهید:

252801 *shah omid*
این عکس 877 بار دیده شده - این عکس تاریخ 06 ارديبهشت 1398 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:252801] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:252801] استفاده کنید.

*shah omid*

گاهی باید بد بود،برای کسانی که قدر تو و خوبیهایت را نمی دانند...
آقا، قزوین

عضو قدیمی سایت