شعر از كيست(تو مرا جان و جهاني چه كنم جان و جهان را/تو مرا گنج رواني چه كنم سود و زيان را)

شعر از كيست(تو مرا جان و جهاني چه كنم جان و جهان را/تو مرا گنج رواني چه كنم سود و زيان را)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مولوي (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی