املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط ست؟

املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط ست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی