عقربه قطب نما هميشه در مسير خاصي مي ايستد. در اين پديده از كدام خاصيت زمين استفاده مي شود؟

عقربه قطب نما هميشه در مسير خاصي مي ايستد. در اين پديده از كدام خاصيت زمين استفاده مي شود؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مغناطيسي (5 نفر)
  • الكتريكي (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی