دارکوب ها قادرند در هرثانیه چندبار به تنه درخت ضربه بزنند؟

دارکوب ها قادرند در هرثانیه چندبار به تنه درخت ضربه بزنند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی