در بسياري از مناطق ايران براي خنك كردن هوا از كولر آبي استفاده مي شود در كولر از كدام گزينه استفاده مي شود؟

در بسياري از مناطق ايران براي خنك كردن هوا از كولر آبي استفاده مي شود در كولر از كدام گزينه استفاده مي شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی