چنانچه سی و یکم فروردین ماه سالی روز چهارشنبه باشد، بیستم بهمن ماه همان سال چه روزی خواهد بود؟

چنانچه سی و یکم فروردین ماه سالی روز چهارشنبه باشد، بیستم بهمن ماه همان سال چه روزی خواهد بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی