مهم ترین نتیجه حرکت وضعی ، پیدایش .... است..

مهم ترین نتیجه حرکت وضعی ، پیدایش .... است..

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خورشيد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی