بالا ترین دمایی که در روی کره زمین بوده درکجا ثبت شده و چه قدر بود

بالا ترین دمایی که در روی کره زمین بوده درکجا ثبت شده و چه قدر بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی