اين سخن از كيست؟يك ركعت نمازجماعت ثواب هزار ركعت نماز فرادي را دارد؟

اين سخن از كيست؟يك ركعت نمازجماعت ثواب هزار ركعت نماز فرادي را دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی