تنها زنی که در قرآن کریم ملقب به « صدیقه » شده کیست؟

تنها زنی که در قرآن کریم ملقب به « صدیقه » شده کیست؟

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فاطمه (5 نفر)
  • مادر موسي (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی