تنها زنی که در قرآن کریم ملقب به « صدیقه » شده کیست؟

تنها زنی که در قرآن کریم ملقب به « صدیقه » شده کیست؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فاطمه (7 نفر)
  • مادر موسي (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی