این بیت از شعر از کیست؟///گر همچو من افتاده این دام شوی/ای بس که خراب باده و جام شوی...

این بیت از شعر از کیست؟///گر همچو من افتاده این دام شوی/ای بس که خراب باده و جام شوی...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی