این بیت از کیست(فکر بلبل همه انست که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

این بیت از کیست(فکر بلبل همه انست که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی