این سخن از کیست؟دوري از تجملات دنيا ميوه ي عقل است .

این سخن از کیست؟دوري از تجملات دنيا ميوه ي عقل است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی