این سخن از کیست؟عاقل ترين مردم كسي است كه از همه ي پستي ها دورتر باشد .

این سخن از کیست؟عاقل ترين مردم كسي است كه از همه ي پستي ها دورتر باشد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی