در آیه «قُلْ کلٌّ یَعمَل علی شاکِلَتِهِ» منظور از« شاکله» چیست؟

در آیه «قُلْ کلٌّ یَعمَل علی شاکِلَتِهِ» منظور از« شاکله» چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی