اين حديث از چه كسيت؟(( هرگاه مردم به گناهان بي سابقه روي آورند به بلاهاي بي سابقه گرفتار مي شوند))

اين حديث از چه كسيت؟(( هرگاه مردم به گناهان بي سابقه روي آورند به بلاهاي بي سابقه گرفتار مي شوند))

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی