نام چه میوه ای در قرآن بیش از ۱۰بار آمده است؟

نام چه میوه ای در قرآن بیش از ۱۰بار آمده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی