آن چیست که اولین و آخرین علم ها در آن است؟

آن چیست که اولین و آخرین علم ها در آن است؟

تاکنون 27 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قرآن (26 نفر)
  • نهج البلاغه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی