چپ دست ها زوذتر میمیرند یا اینکه راست دست ها

چپ دست ها زوذتر میمیرند یا اینکه راست دست ها

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی