طبق فرمایش حضرت صادق (ع) منظور از \\" نعیم \\" -نعمت بزرگ خداوند- که طبق آیه 8 سوره تکاثر: \\"ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْم

طبق فرمایش حضرت صادق (ع) منظور از \\" نعیم \\" -نعمت بزرگ خداوند- که طبق آیه 8 سوره تکاثر: \\"ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی