نخستین کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به زبان فارسی ترجمه کرد، چه کسی بود؟

نخستین کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به زبان فارسی ترجمه کرد، چه کسی بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی