نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟

نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 341 خطبه.89 نامه.480 کلمه قصار (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی