نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟

نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 241 خطبه.79 نامه.480 کلمه قصار (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی