« ............ پرده‌ی پندار دریدند یعنی همه‌جا غیر خدا هیچ ندیدند»

« ............ پرده‌ی پندار دریدند یعنی همه‌جا غیر خدا هیچ ندیدند»

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی