معني كلمه(اك مك) در تركي استانبولي؟

معني كلمه(اك مك) در تركي استانبولي؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی