این سخن از کیست(نماز،هرشخص باتقوا و پرهیزکاری را\\"به خداوند متعال\\" نزدیک میکند)؟

این سخن از کیست(نماز،هرشخص باتقوا و پرهیزکاری را\\"به خداوند متعال\\" نزدیک میکند)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی