حواریون به حضرت عیسی علیه السّلام که در آیه ۱۴ سوره مبارکه صف به آن اشاره شده است ، چیست ؟

حواریون به حضرت عیسی علیه السّلام که در آیه ۱۴ سوره مبارکه صف به آن اشاره شده است ، چیست ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی