کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟

کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نمل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی