الباسقات نام ديگر كدام سوره است؟

الباسقات نام ديگر كدام سوره است؟

تاکنون 10 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ق (6 نفر)
  • ص (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها