این سخن از کیست:حياءِ زيادِ شخص، دلالت بر ايمان او دارد؟

این سخن از کیست:حياءِ زيادِ شخص، دلالت بر ايمان او دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها