هر چه بر [زمين] است فانى‏شونده است، و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند، پس كدام يك از نعمتهاى پروردگار

هر چه بر [زمين] است فانى‏شونده است، و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند، پس كدام يك از نعمتهاى پروردگار

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی