دو چيز ملاك دين (و ديندار بودن) است: راستگويي و يقين.

دو چيز ملاك دين (و ديندار بودن) است: راستگويي و يقين.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی