صدق و راستي، ستون اسلام و تکيه گاه ايمان است.

صدق و راستي، ستون اسلام و تکيه گاه ايمان است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی