آيه شريفه «ولا تقف ما ليس لك به علم» كدام مورد را نفي مي‌كند؟

آيه شريفه «ولا تقف ما ليس لك به علم» كدام مورد را نفي مي‌كند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی