در كدام سوره ماجرای هلاكت ‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟

در كدام سوره ماجرای هلاكت ‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟

تاکنون 17 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مجادله (14 نفر)
  • فرعون (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی