سوره‌ای كه تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام مي‌باشد چه نام دارد؟

سوره‌ای كه تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام مي‌باشد چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی