در سجده گذاشتن بینی بر خاک چه حکمی دارد؟

در سجده گذاشتن بینی بر خاک چه حکمی دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی