این روایت از کیست؟ ((کسی که خداخیر خواه او باشد محبت امام حسین و شوق زیارت او را در دلش می اندازد؟

این روایت از کیست؟ ((کسی که خداخیر خواه او باشد محبت امام حسین و شوق زیارت او را در دلش می اندازد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی