وفات حضرت خدیجه (س) در چندمین روز از ماه مبارک رمضان بود؟

وفات حضرت خدیجه (س) در چندمین روز از ماه مبارک رمضان بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی