اين سخن از كيست؟ دانا (و عالم)، زياده گويي نمي کند. mina72

اين سخن از كيست؟ دانا (و عالم)، زياده گويي نمي کند. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی